Τα Aιτήματα μας

1. Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και εξειδικευμένου ιατρικού κέντρου του εξωτερικού στα Κληρονομικά Μεταβολικά Νοσήματα  για κάθοδο μεταβολιστη παιδιατρου και μεταβολικης διαιτολόγου στη Κύπρο 3 φορές το χρόνο για να παρακολουθεί τους ασθενείς

2. Επέκταση του νεογνικου ελέγχου και να συμπεριληφθουν περισσότερα ΚΜΝ τα οποία με την έγκαιρη πρόληψη και αγωγή έχουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα.

3. Σύσταση πολυθεματικής ομάδας για αντιμετώπιση των ΚΜΝ στην Κύπρο και χαρτογράφηση τους σε εκπαίδευση και υποδομή.

4. Η σύσταση πρωτοκόλλων αντιμετώπισης των ΚΜΝ συμπεριλαμβανομένων πρωτοκόλλων άμεσης παρέμβασης (emergency treatment protocols).

5. Η έκδοση Κάρτας Επείγουσας Ανάγκης (Emergency Card) σε όλους τους ασθενείς με ΚΜΝ η οποία να περιλαμβάνει το emergency treatment protocol, ούτως ώστε να είναι άμεση η αντιμετώπιση τους σε οποιοδήποτε ιατρικό κέντρο σε οποιαδήποτε χώρα.